Vadstena-Akademiens ursprungliga logotype skapades 1972 av Astrid Lande. Förlagan, målad i guld på Vadstena Gamla Teaters blå ridå av en okänd konstnär, föreställer Bellman som Bacchus. Arkiv Ny logotype 2004, skapad av designbyrån Hera

Sökguide | Sök | Lista alla

Iréne Lindh som Drottning Kristina (talroll) som läser texter skrivna av drottningen själv. Från Drottning Kristina av Jacopo Foroni på Vadstena slott 2007. Foto Markus Gårder.

Linus Börjesson som Karl Gustav i Drottning Kristina av Jacopo Foroni på Vadstena slott 2007. Foto Markus Gårder.

Liine Carlsson som Drottning Kristina och Linus Börjesson som Karl Gustav i Drottning Kristina av Jacopo Foroni på Vadstena slott 2007. Foto Markus Gårder

Föreställning
Originaltitel Cristina di Svezia 1849
Verk/Svensk titel Drottning Kristina
Uruppförande år 1849
Tonsättare Jacopo Foroni
Librettist Giovanni Carlo Casanova
Kompositionsår 1849
Kort verkbeskrivning (sk "nötskal") Drottning Kristina på Vadstena slott. Denna bel canto-opera komponerades 1849 av italienaren Jacopo Foroni som var hovkapellmästare i Stockholm där operan uruppfördes 1849 och spelades sedan en gång i Italien året därpå. Att nu Drottning Kristina sätts upp är ett resultat av Vadstena-Akademiens forskningsverksamhet. Cristina di Svezia, som originaltiteln är, behandlar drottning Kristinas abdikation och händelseförloppet gestaltas i fem bilder: Kärlek, Äktenskap, Sammansvärjningen, Den flyktande drömmen och Tronavsägelsen. Här ges verket som en dramatiserad konsert på originalspråket italienska. Interfolierat i konserten läser skådespelerskan Iréne Lindh texter skrivna av drottning Kristina (dessa texter är på svenska). I rollerna hör vi bl.a. Liine Carlsson, Linus Börjesson, Nina Saetherhaug, Kosma Ranuer och Alexander Grove. Dirigent Tobias Ringborg. Idé och scenisk gestaltning av Nils Spangenberg, Vadstena-Akademiens konstnärlige ledare. Svensk och italiensk text till operan kommer att finnas tillgänglig på Vadstena-Akademiens hemsida.
Synopsis Akt 1 Scen 1, 2 Drottning Kristina och hennes hov samlas påSlottsbacken för att hylla Axel Oxenstierna ochhans son Erik som återvänder hem efter att hamäklat fred mellan Europas stater. De båda stiger i land och ärar drottningen som gjort fredenmöjlig. Som en storslagen gåva av tacksamhet skänker drottningen sin kusin Maria som brud till Erik. Men drottningens gunstling, Magnus Gabriel de la Gardie, och Maria förfäras eftersom de båda hemligen älskar varandra. Drottningens sammansvurna fi ender med Arnold Messenius och hans son Johan i spetsen anar Magnus Gabriels känslor och ser i honom en möjlig lierad. Scen 3 Magnus Gabriel och Maria har stämt möte i enundanskymd trädgård. Han vill att de ska fly men Maria, som värnar sin heder, föreslår i stället att de ska försöka beveka Kristina. Magnus Gabriel känner drottningens känslor och vet att hon aldrig skulle ge vika. Scen 4K ristina märker att Maria är olycklig och får henne att medge att hon fasar inför tanken pådet föreslagna äktenskapet. Kristina blir rasande och tvingar Maria att avslöja anledningen. Kristina förbannar Maria. Förblindad av svartsjuka dömer drottningen Magnus Gabriel till ett livi evig försakelse. Akt 2 Del 1: Scen 1, 2 Karl Gustav har just stigit i land på Kastellholmen.I sin hand har han ett brev i vilket det påstås att Kristina önskar hans undergång. De sammansvurna ber honom att ansluta sig till dem för att störta drottningen. Karl Gustav bestämmer sig för att blotta förrädarna genom att låtsas delaktig i komplotten mot hans älskade Kristina. Scen 3 De sammansvurna samlas för att planera dådet. De avser att sätta eld på slottet, störta drottningensamt placera Karl Gustav på tronen. PAUS Akt 2 Del 2: Scen 1, 2, 3, 4 Kristina har förlorat Magnus Gabriel, mannen hon älskar, till sin kusin Maria. Hon ägerhela världen men har inte en enda vän. Axel Oxenstierna, som vill få henne på bättre tankar, hyllar henne som den rättmätiga arvtagaren tillden store Gustav Adolf. Hon avslöjar att hon tänker abdikera och låta Karl Gustav efterträda henne. Axel Oxenstierna besvärjer henne att avståfrån detta infall, men Kristina är obeveklig. Utanför hörs larm och skrän. Hovdamerna rusar in och ropar att slottet står i lågor. Man hör desammansvurnas röster blandas med ljud av vapen. Karl Gustav träder in och berättar att han lyckats avväpna nidingarna. Kristina befaller att de ska föras in. När hon ser Magnus Gabriel bland dem blir hon ursinnig och dömer dem alla till döden. Riksrådet kallas samman. Akt 3 Scen 1, 2 I sitt privata gemak skriver Kristina på sitt eget eftermäle. Hon har insett världens fåfänglighet och som en vanlig kvinna vill hon nu i frid njuta Italiens paradisiska skönhet. När Karl Gustav kommer röjer hon sin plan. Han förbannar ödet som kommer att skilja dem ifrån varandra för evigt. Hon ber honom att glömma deras ungdomliga svärmeri. Scen 3 Just när rådet dömt de sammansvurna till döden träder Kristina in i salen. Hon benådar förrädarna och kungör sin abdikation. Hon kröner själv Karl Gustav till Sveriges nye konung och hovet hedrar hennes ädelmod. 
Musikalisk edition Anders Wiklund
Roller, namn  
Huvudroller Cristina/Drottning Kristina Liine Carlsson, sopran Maria Eufrosyne Nina Saetherhaug, mezzosopran Axel Oxenstierna Kosma Ranuer, baryton (gästsolist)Gabriele/Magnus Gabriel de la Gardie Alexander Grove, tenor Carlo Gustavo/Karl GustavLinus Börjesson, baryton Erik Oxenstierna – Robert Lind, tenor Arnold Messenius – Anton Ljungqvist, basbaryton Johan Messenius – Fredrik Annmo, tenor Skådespelerska – Iréne Lindh
Biroller KORISTER Sopraner Sofie Asplund, Regina Fredriksson, Freja Frisk, Jannicke Marmorin. Altar Katarina Andersson, Cornelia Beskow, Marie-Louise Granström, Johanna Rudström. Tenorer Fredrik Annmo, Josef Hamber, Robert Lind, Jakob Lundqvist. Basar Philip Björkqvist, Anton Högberg, Anton Ljungqvist, Peter Strömberg.
I Vadstena år 2007
Dirigent/Musikalisk ledare Tobias Ringborg
Orkester Violin I Alexander Robson, konsertmästare, David Hovstadius, Sofi a Johanson, Maria Knauss, KarinSamuelsson. Violin II Lisa Lee, Karin Hessel, Elin Paulsberg, Sofi a Wänström. Viola Abigail Fenna, Märta Eriksson, Sofi a Lundström. Cello Ole Eirik Ree, Pelle Hansen, Sabina Sandri Olsson. Kontrabas Rolf Hoff Baltzersen, Michael Carlqvist. Flöjt I Maria Åström. Flöjt II Hilda Fritzell. Oboe I Karin Sahlin. Oboe II Catarina Forss. Klarinett I Ionel Cristea. Klarinett II Fanny Rehnberg. Fagott I Ivan Jurkovic. Fagott II Annette Dixon. Horn I Susan Sabin. Horn II Danilo Kadovic. Trumpet I Filip Draglund. Trumpet II Martin Åsander. Trombon DanielHedin, Mikael Rudolfsson. Slagverk I Mats Nilsson. Slagverk II Mikael Nilsson. Harpa Marija Banic.
Kostymdesign Sofia Isaksson
Rekvisitör Sofia Isaksson